همکاران کتابخانه مرکزی
شماره تماس عنوان مسئوليت نام و نام خانوادگي
۶۶۹۰۴۴۵ (مستقيم) رئيس مركز اسناد،مدارك علمي و كتابخانه آقاي دكتر يوسف حميد اوغلي
۶۰۱۶ (داخلی)
۶۰۰۶ (داخلی) معاون مركز اسناد،مدارك علمي و كتابخانه آقاي يوسف سدادي
۶۰۱۱ (داخلی) کارشناس مسئول بخش خدمات فني آقاي  عليرضا حسن نيا
۶۰۰۱ (داخلی) مسئول بخش كامپيوتر آقاي اصغر درويش پور
۶۰۰۳ (داخلی)  اسناد و مدارک – مرجع آقای دکتر رحمت پور موسی
۶۰۰۳ (داخلی) مسئول بخش مرجع آقاي مسلم اصولیان
۶۰۱۲  (داخلی) امانت كتابخانه مركزي  خانم كبري قهرمان
۶۰۰۸ (داخلی) مسئول بخش اطلاع رساني و تامين مدرك  خانم پرستو خان عموئي
۶۰۱۵ (داخلی) کارشناس مسئول بخش اسناد و مدارك علمي  خانم زهرا ملكي ضيابري
۶۰۱۸ (داخلی) مسئول بخش امانت آقاي سيد مظفر فخر حسيني
۶۰۱۲ (داخلی) كتابدار  خانم آمنه رضازاده
۶۰۰۷ (داخلی) خدمات فني – نمايه سازي – فهرست نويسي خانم زهره فيروزی
۶۰۰۷ (داخلی) بخش خدمات فني – فهرست نويسي خانم زينب حجتي
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.