اموال

نام مسئول اداره اموال: رضا حسن پور  

تلفن گویا:۳۳۶۹۰۴۸۵-۰۱۳ داخلی ۶۲۷۱
شرح وظایف:
-انجام کلیه امور مربوط به حفظ ونگهداری اموال
-کنترل ونظارت در نقل وانتقالات اموال
-پیش بینی به منظور حفظ ونگهداری وتعمیر لوازم موجود جهت مصرف در واحدهای تابعه
-انجام محاسبات آماری به منظور تعیین موجودی به صورت ماهانه وگزارش به واحد درخواست کننده بر حسب مورد
-صورت برداری از اموال اسقاطی و…برای انجام مزایده طبق مقررات و یا ارائه به مراجع ذیصلاح
-تنظیم فرمهای قانونی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح و قانونی
-نگهداری واعلام فهرست اموال مورد استفاده در واحدهای دانشگاه ودر اختیار افراد وارائه گزارش
-صورت برداری و ثبت ورود وخروج اموال تعمیراتی واحدها
– دریافت موادواجناس وامضاء قبوض، فرمها وصورتجلسه های مربوطه
– تطبیق کالای خریداری شده وتحویل به انباربا نمونه های اصلی
– تعیین محل مناسب جهت انبارکردن انواع کالا ها وموادباتوجه به نوع، وزن، حجم وکثرت مصرف آنها
– تحویل دادن کالا ومواد موردنیازدرقبال دریافت حواله، قبض واسنادمربوطه
– رسیدگی به موجودی انبارومطلع ساختن مقام مافوق ازچگونگی گردش انبار
– گزارش نیازمندیهای انبارجهت تجدیدسفارش کالا وموادموردنیاز
– صورت برداری ازکالاهای موجوددرانباردرفواصل معین
– مراقبت درحفاظت وایمنی انبارازلحاظ جلوگیری ازفساد وشکستگی وسایرخطرات احتمالی
-انجام سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری

تماس با ما
01333690601
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
امور مالی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.