دفترداری و تنظیم حسابها

نام رئیس اداره: مهرداد محمدی
تلفن گویا: ۹-۳۳۶۹۰۴۸۵-۰۱۳                         داخلی ۲۱۰۶
شرح وظایف:
-تهیه، ثبت و نگهداری دفاتر قانونی وکنترل آن
-تهیه، تنظیم ونگهداری آمار مربوط به هزینه ها به تفکیک مواد و برنامه عملیات جاری وعمرانی
-تهیه و تنظیم صورت خلاصه های لازم و تهیه تراز آزمایشی
-ارائه به موقع صورتهای مالی به مراجع قانونی(دیوان محاسبات، سازمان امور اقتصادی و دارائی و…)
-بایگانی و حفظ و نگهداری اسناد حسابداری
-کنترل سرفصل های حسابداری
– اصلاح مغایرت بین اعتبارات وتنظیم حسابها
– تهیه صورت مغایرت بانکی
-نظارت بر عملکرد صدور چک
-انجام سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری

همکاران:

– علی احمدی تلفن داخلی۲۱۰۶
– معصومه همتی زارعی کوهی تلفن داخلی ۲۰۰۴
– مهسا خدابخشی تلفن داخلی ۲۰۰۴

-منصوره جهانتاب تلفن داخلی ۲۱۰۶

تماس با ما
01333690601
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
امور مالی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.