امور درآمد

نام مسئول اداره: حسین اعلائی

تلفن گویا: ۹-۳۳۶۹۰۴۸۵-۰۱۳                                 داخلی ۲۰۴۷

شرح وظایف:
– ایجاد راهکارها و ارائه تمهیدات لازم جهت وصول درآمد و شهریه دانشجویی از طریق درگاه های الکترونیکی
– وصول درآمدهای دانشگاه از هر نوع و هر محل طبق ضوابط
-اجرای مفاد آیین نامه مالی معاملاتی ومصوبات هیات امناء در خصوص درآمد اختصاصی
– شناسایی عناوین درآمد های واحدهای مختلف دانشگاه وتلاش در جهت جذب آن
– وصول درآمد شهریه دانشجویی از طریق درگاه های الکترونیکی
– نظارت وکنترل در خصوص واریز شهریه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
– وصول درآمدهای دانشکده ها، اخذ گزارش، جمع بندی و ارائه آن به مقام مافوق
– ثبت وکنترل عملیات درآمد در نرم افزارهای مربوطه
– تهیه صورت مغایرت بانکی حساب درآمد
– همکاری با کارشناسان برنامه، بودجه وتحول اداری در خصوص شناسایی درآمدها و نحوه هزینه کرد آن
– انجام سایر امور محوله توسط مدیر امور مالی

تماس با ما
01333690601
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
امور مالی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.