دریافت و پرداخت

نام رئیس اداره :صادق عمویی
تلفن مستقیم: ۳۳۶۹۰۶۳۶-۰۱۳                                            تلفن گویا: ۹-۳۳۶۹۰۴۸۵-۰۱۳      داخلی ۶۲۹۶
شرح وظایف:
– بررسی کلیه اسناد پرداختی دانشگاه
– انجام روشهای ممیزی اسناد جاری وعمرانی جهت تطبیق آن با قوانین ومقررات
– رسیدگی اسناد مربوط به نحوه درآمدهای دانشگاه و وصول آن وبررسی اسناد ومدارک هزینه ها
– رسیدگی به حسابها،پیش پرداختها وهزینه های انتقالی وموجودی انبار واموال دانشگاه
– تطبیق اسناد هزینه ارائه شده با بودجه تخصیص یافته
– واخواهی اسناد وگزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط وارائه نظرات اصلاحی در موارد لزوم
– بررسي ليست حقوق و مزاياي ماهيانه، حق التدریس و پایان نامه ها از حيث صحت كسورات محاسبه شده و مزاياي پرداخت شده مطابق قوانين و مقررات و دستورالعمل ها
– بررسي ليست حقوق ماهيانه بازنشستگان و موظفين از حيث صحت كسورات محاسبه شده و حقوق پرداختي طبق حكم انجام سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری

همکاران:

– وهسودان صحتی مولوی تلفن داخلی ۶۲۹۴
– پرویز کاظمی تلفن داخلی۶۲۹۴
– زهرا عاشوری تلفن داخلی۶۳۱۸
– حمیدرضا فدایی تلفن داخلی ۶۲۹۷
– اکبر صابری خواه مسئول صدور چک امور مالی تلفن داخلی

-حمید تشویقی امور بازنشستگان امور مالیتلفن داخلی ۶۲۹۳-مستقیم ۳۳۶۹۰۶۰۳

-ابراهیم احمدی تلفن داخلی ۶۲۹۳

تماس با ما
01333690601
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
امور مالی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.