رسیدگی به اسناد

رئیس اداره: رضا کوچکی
تلفن مستقیم: ۳۳۶۹۰۶۰۲-۰۱۳                     تلفن گویا: ۹-۳۳۶۹۰۴۸۵-۰۱۳ داخلی ۶۲۸۷
شرح وظایف:
– بررسی کلیه اسناد پرداختی دانشگاه
– انجام روشهای ممیزی اسناد جاری وعمرانی جهت تطبیق آن با قوانین ومقررات
– رسیدگی اسناد مربوط به نحوه درآمدهای دانشگاه و وصول آن وبررسی اسناد ومدارک هزینه ها
– رسیدگی به حسابها،پیش پرداختها وهزینه های انتقالی وموجودی انبار واموال دانشگاه
– تطبیق اسناد هزینه ارائه شده با بودجه تخصیص یافته
– واخواهی اسناد وگزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط وارائه نظرات اصلاحی در موارد لزوم
– بررسي ليست حقوق و مزاياي ماهيانه، حق التدریس و پایان نامه ها از حيث صحت كسورات محاسبه شده و مزاياي پرداخت شده مطابق قوانين و مقررات و دستورالعمل ها
– بررسي ليست حقوق ماهيانه بازنشستگان و موظفين از حيث صحت كسورات محاسبه شده و حقوق پرداختي طبق حكم انجام سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری

همکاران:

– اهوز صحتی مولوی تلفن داخلی ۶۲۸۶

– سید حجت موسویان تلفن داخلی ۶۲۲۸

تماس با ما
01333690601
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
امور مالی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.