ارزشها

– تکریم مراجعین و همکاران در راستای شأن و کرامت انسانی و توسعه فضای اعتماد سازی
– استفاده از مديريت مشاركتي
-گسترش عدالت و پرهیز از تبعیض در ارائه خدمات
-مدیریت علمی و شایسته سالاری
– وظیفه شناسی،اثربخشی، پویایی و نوگرایی
– تفویض اختیار و تمرکز زدایی
– پایبندی به رعایت قوانین و مقررات سازمانی و اخلاق حرفه ای
-توجه به توانمند سازی منابع انسانی
– توجه به سلامت جسمی و روانی کارکنان
-توجه ويژه به اقتصاد مقاومتي

تماس با ما
01333690601
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
امور مالی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.