استاندارد های حسابداری

۱- نحوه ارائه صورتهای مالی                                                       ۱۷- دارایی های نامشهود

۲- صورت جریان وجوه نقد                                                          ۱۸- صورتهای مالی تلفیقی و …

۳- درآمد عملیاتی                                                                     ۱۹- ترکیبهای تجاری

۴- ذخایر، بدهی های احتمالی و …                                               ۲۰- سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته

۵- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه                                                  ۲۱- حسابداری اجاره ها

۶- گزارش عملکرد مالی                                                              ۲۲- گزارشگری مالی میان دوره ای

۸- حسابداری موجودی مواد و کالا                                                  ۲۳- حسابداری مشارکتهای خاص

۹- حسابداری پیمانهای بلند مدت                                                   ۲۴- گزارشگری مالی واحد های تجاری …

۱۰- حسابداری کمکهای بلاعوض دولت                                            ۲۵- گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف

۱۱- دارایی های ثابت مشهود                                                       ۲۶- فعالیتهای کشاورزی

۱۲- افشای اطلاعات اشخاص وابسته                                             ۲۷- طرحهای مزایای بازنشستگی

۱۳- حسابداری مخارج تامین مالی                                                   ۲۸- فعالیتهای بیمه عمومی

۱۴- نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهی های جاری                               ۲۹- فعالیتهای ساخت املاک

۱۵- حسابداری سرمایه گذاری ها                                                   ۳۰- سود هر سهم

۱۶- آثار تغییر در نرخ ارز                                                                 ۳۱- دارایی های غیر جاری …

۳۲- کاهش ارزش دارایی ها

تماس با ما
01333690601
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
امور مالی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.