مسئول دفتر

نام مسئول دفتر: نادر دلیری
تلفن مستقیم: ۳۳۶۹۰۶۰۱- ۰۱۳ تلفن گویا: ۹- ۳۳۶۹۰۴۸۵ – ۰۱۳ داخلی ۶۲۸۴
شرح وظایف:
– دریافت نامه ها، مکاتبات و اسناد مالی رسیده به دفتر وآماده نمودن آنها جهت اخذ دستور از مدیر مالی
– تفکیک وتوزیع نامه ها پس از اخذ دستور وارجاع آنها به واحد های مربوطه
– بررسی کارتابل نامه های اداری از طریق اتوماسیون و پیگیری پرداخت آنها تا حصول نتیجه
– نگهداری وبایگانی(دستی یا دیجیتال) نامه ها ی ضروری جهت استفاده
– تنظیم لیست ملاقات با مدیر و مشخص نمودن ساعت های ملاقات
– پاسخگویی به مراجعین وراهنمایی آنها
– همکاری با سایر واحدهای مرتبط نظیر برنامه، بودجه و تحول اداری در خصوص پاسخگویی به دیوان محاسبات وسایر نهاد ها
– انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

همکاران:

-حسین فریدی نامه رسان دفتر مدیرمالی تلفن داخلی ۶۲۸۵
– اسماعیل طاعتی بایگان بایگانی امور مالی تلفن داخلی  ۶۳۰۹

تماس با ما
01333690601
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
امور مالی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.