تماس با دانشکده

ریاست دانشکده: ۳۳۳۶۲۲۰۱

فکس دانشکده: ۳۳۳۳۳۵۰۹

معاونت آموزش دانشکده: ۳۳۳۶۲۲۰۴

معاونت پژوهش دانشکده: ۳۳۳۶۲۲۰۴

گروه ریاضی محض: ۳۳۳۶۲۲۰۲

گروه ریاضی کاربردی: ۳۳۳۶۲۲۰۸

گروه آمار: ۳۳۳۶۷۴۸۶

گروه علوم کامپیوتر: ۳۳۳۶۷۲۹۵

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده: ۵۳۳۳۴۳۶۳۰ داخلی ۲۱۱، ۳۴۴، ۳۴۳-  تلفن مستقیم   ۳۳۳۶۲۲۰۶

شماره مرکز تلفن دانشکده: ۵۳۳۳۴۳۶۳۰

پیش شماره: ۰۱۳

*********************************************************

آدرس: رشت- خیابان نامجو- دانشکده علوم ریاضی

صندوق پستی ۱۹۱۴۱-۴۱۳۳۵

کد پستی ۳۳۶۹۷-۴۱۹۳۸

تماس با ما
01333362201
رشت-خیابان نامجو
دانشکده علوم ریاضی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.