فرم های تحصیلات تکمیلی

فرم های مورد نیاز  دانشجویان ارشد

==================================================================================================

فرم انتخاب واحد دانشجویان روزانه

فرم انتخاب واحد دانشجویان مهمان، انتقالي، شبانه، تمدید سنوات و کمیسیون موارد خاص

فرم ثبت نمره

فرم پروپوزال

برگ انتخاب استاد راهنما

فرم تمدید سنوات

فرمت سمینار ۱

پروپوزالهای انجام شده

برگ ارزشیابی پایان نامه جدید

 فرمهای مربوط به دفاعیه و تسویه حساب دانشجویان ارشد از شروع تا دفاع و نحوه نگارش

فرمهای لازم برای تشکیل پرونده دانشجویان انتقالی

فرم درخواست تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقاطع قبل(ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی و آزاد)

فرم درخواست تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقاطع قبل (ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور)

نمونه پایان نامه زی پرشین

 

فرم های مورد نیاز دانشجویان دکتری

==================================================================================================

قابل توجه دانشجویان دکتری: واحد ارزیابی جامع به معنای آزمون جامع و پروپوزال دکتری می باشد، لذا دانشجویانی که تا کنون پروپوزال خود را ارائه ننموده اند، نمی توانند واحد رساله دکتری را در ترم جاری انتخاب نمایند و می بایست هر چه سریعتر نسبت به حذف آن اقدام نمایند.

دانشجویان دکتری موظف می باشند هر شش ماه یکبار، یک گزارش کامل ا ز کارکرد خود به استاد راهنمای خود ارائه دهند. لازم به ذکر است که عواقب انجام ندادن این مسئولیت، به عهده دانشجو می باشد.

فرم انتخاب واحد دانشجویان روزانه

فرم انتخاب واحد دانشجویان مهمان، انتقالي، شبانه، تمدید سنوات و کمیسیون موارد خاص

فرم ثبت نمره

برگ کنترل و تحویل رساله رساله دکتری

شناسنامه دانشجوی دکتری

فرم درخواست صدور مجوز برگزاری امتحان جامع

فرمهای مربوط به امتحان جامع

فرم تعیین استاد راهنما

فرم تقاضاي دفاع از پيشنهاد عنوان رساله

فرم درخواست تصويب موضوع رساله دكتري

فرم ثبت و توصیف پایان نامه

فرم گزارش كتبي پيشرفت كار دانشجو به استاد راهنما

فرم تمدید سنوات دکتری

فرم گزارش فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری ریاضی محض به انجمن ریاضی

فرمهای مربوط به دفاعیه و تسویه حساب دانشجویان دکتری از شروع تا دفاع و نحوه نگارش

نمره آزمون زبان برای دانشجویان دکتری

نمونه رساله دکتری زی پرشین

سه عدد سی دی حاوی اطلاعات word و pdf

دو جلد رساله دکتری(تحویل به کارشناس تحصیلات تکمیلی)، یک جلد پایان نامه تحویل به استاد راهنما و یک جلد پایان نامه تحویل به استاد مشاور

 

    فرمهای مشترک تحصیلات تکمیلی

==================================================================================================

برگ درخواست طرح در شورا

سایت های مورد نیاز

فرم تطبیق واحدهای گذرانیده دانشجو

فرم تمدید سنوات

فرم گزارش پیشرفت کار پایان¬نامه¬های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ارائه به کمیته تحصیلات تکمیلی گروه

فرم های کمیسیون موارد خاص ، مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فرم های مربوط به دانشجویان

 

 

 

تماس با ما
01333362201
رشت-خیابان نامجو
دانشکده علوم ریاضی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.