کارکنان دانشکده

مسئول دفتر ریاست :                         آقای علی رضا صیادپور   – داخلی ۲۴۰

مدیر آموزش:                                    خانم فاطمه اسدی –  داخلی ۲۱۱

کارشناس آموزش( کارشناسی):           آقای حسین ولیزاده –  داخلی ۳۴۴

کارشناس آموزش( تحصیلات تکمیلی): آقای حسین طیب صوفی –  داخلی ۳۴۳

کارشناس آموزش :                             آقای علی نوربخش –   داخلی ۳۴۲

کارشناس پژوهشی:                          آقای علی نوربخش –  داخلی ۳۴۲

کارشناس گروههای آموزشی:               خانم سارا بابایی –  داخلی ۳۴۵

 

تماس با ما
01333362201
رشت-خیابان نامجو
دانشکده علوم ریاضی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.