مرکز مشاوره دانشگاه گیلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوری» در سال ۹۶ انتخاب شد. | چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۲۲:۴۵

در بیست و نهمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره کشور ، مرکز مشاوره دانشگاه گیلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوری» در سال ۹۶ انتخاب شد.

بیست و نهمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار گردید . در این گردهمایی مسئولین سازمان امور دانشجویان ، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و روسای مراکز مشاوره دانشگاههای کشور حضور داشتند ، مرکز مشاوره دانشگاه گیلان بعنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوری» در سال ۹۶ انتخاب شد. یاد آوری می شود مرکز مشاوره دانشگاه گیلان سالهای ۸۷ ، ۹۰، ۹۱ و ۹۴ بترتیب بعنوان «مرکز مشاوره فعال کشوری» ، «مرکز مشاوره فعال منطقه ۳ » و «مرکز مشاوره فعال کشوری» از بین مراکز مشاوره دانشجویی وزارت علوم انتخاب شده بود.

 

دیدگاه ها
در حال حاضر دیدگاهی وجود ندارد.

تماس با ما
01333690465،01333690448
سایت اصلی دانشگاه، مرکز مشاوره
مرکز مشاوره دانشگاه
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.