شیوه نامه برنامه دانشگاه عاری ازدخانیات دانشگاه گیلان تدوین و در هیئت رئیسه به تصویب ر سید. | شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۴:۰۴

شیوه نامه  برنامه دانشگاه عاری ازدخانیات دانشگاه گیلان تدوین و در هیئت رئیسه به تصویب ر سید.

مرکز مشاوره دانشگاه با استفاده از برنامه دانشگاه عاری از دخانیات ( برنامه بدیع ) به یاری تمام ارکان های دانشگاه در صدد فراهم آوردن محیط آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ایمن، سالم، بانشاط و عاری از هنجارشکنی و تضییع حقوق فردی و اجتماعی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه می باشد. از آنجائیکه مصرف دخانیات در محیط دانشگاه تهدید کننده ی سلامت همه ی دانشگاهیان است امید است با اجرای برنامه ی بدیع در سطوح مختلف دانشگاه با ساز وکارهای تعبیه شده در آن موجب چنان تغییرات محیطی و فرهنگی گردد که مصرف کنندگان مواد دخانی حداقل در محیط دانشگاه داوطلبانه از مصرف دخانیات امتناع و جهت ترک آن اقدام نمایند.

جهت تحقق این مهم که مشارکت و پشتیبانی هم سطوح دانشگاه را می طلبد، دانشگاه گیلان با تشکیل کمیته ی برنامه ریزی و تعیین اعضاء و شرح و وظایف آنها اولین گام را برای استقرار برنامه ی دانشگاه عاری از دخانیات در دانشگاه برداشت.

برای حمایت از اجرای فعالیت های برنامه  بدیع و تأثیرگذاری بیشتر بر مجموعه ی دانشگاه، کمیته ی برنامه ریزی از شورای مشورتی تشکیل شده که از پیشنهادها و نظرات اعضای آن در مراحل مختلف برنامه استفاده می نماید.

همچنین برای تسهیل در روند اجرای برنامه سه کارگروه تخصصی در ذیل کمیته ی برنامه ریزی تشکیل و وظایف و اعضای هر کارگروه تعیین و مشخص گردیده است.

  • کارگروه آموزش و پژوهش
  • کارگروه اطلاع رسانی(تبلیغات)
  • کارگروه پشتیبانی و اجرای خط مشی

هر یک از این کارگروه ها ، راهبرد و برنامه ی عملیاتی را طراحی و زمان بندی نموده که پس از تصویب در کمیته ی برنامه ریزی اجرا می شود. امید است با اجرای برنامه بدیع با مشارکت همه دانشگاهیان محیط دانشگاهی عاری از دخانیات داشته باشیم.

دیدگاه ها
در حال حاضر دیدگاهی وجود ندارد.

تماس با ما
01333690465،01333690448
سایت اصلی دانشگاه، مرکز مشاوره
مرکز مشاوره دانشگاه
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.