اعضای هیأت نظارتی استانی

اعضای جدید هیأت نظارتی استانی (انتصاب سال ۱۳۹۶):

۱- دکتر احمد رضی ، عضو حقوقی، رئیس دانشگاه و رئیس هیأت نظارت استانی

۲- دکتر فرهاد شیرینی، عضو حقوقی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ،نائب رئیس هیأت نظارت استانی

۳- دکتر مهرداد محمدی، عضو حقوقی ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، دبیر هیأت نظارت استانی

۴- دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی ، عضو حقوقی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان

۵- دکتر فاطمه کریمی، عضو حقوقی ، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

۶- دکتر منصور افشار محمدیان، عضو حقیقی ، دانشیار دانشگاه گیلان

۷- دکتر سعید پورزینلی ، عضو حقیقی ، دانشیار دانشگاه گیلان

۸- دکتر پیمان غیاثوند ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه پیام نور

۹- دکتر علیرضا آکوشیده ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای

۱۰- دکتر عباس صادقی ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه جامع علمی-کاربردی

۱۱- شیریندخت حبیب زاده ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه فرهنگیان

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
مدیریت نظارت و ارزیابی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.