چهارمین نشست از چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان با حضور رئیس و دیگر اعضای در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه گیلان برگزارشد. در این نشست برنامه بهبود کیفیت هیأت نظارت استانی برای سال ۱۳۹۸ و همچنین ایجاد کارگروه همکاری دستگاه های دولتی برای پیگشیری از جرایم آموزش عالی […]
گروه های بازدید کننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گیلان  متشکل از اساتید و کارشناسان دانشگاه های استان در آذر ماه ۱۳۹۷ از  ۲ واحد دانشگاه آزاد اسلامی و ۹ مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی  بازدید کردند.
گروه اعزامی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، متشکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه،  در روز پنجشنبه ۸ آذر ۹۷ از  مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی راهبرد شمال و احرار در شهرستان رشت و در روز شنبه ۱۰ آذر ۹۷ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار بازدید کردند
گروه اعزامی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، متشکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه،  در روز چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷ از  مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی مهرآیین ، موج و انوارالعلوم  در شهرستان بندرانزلی بازدید کردند
گروه های اعزامی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، متشکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه،  در روز های  ۲۳ ، ۲۴ و ۲۶ پنجش آبان ۹۷ از دو مرکز دانشگاه فرهگیان در رشت، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی کوشیار و سردار جنگل رشت و واحد دانشگاه آزاد بندر انزلی بازدید کردند
غیرقانونی بودن فعالیت آموزشی دو مؤسسه و مرکز در گیلان  
گروه اعزامی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، متشکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه،  در روز چهارشنبه ۲ آبان ۹۷ از واحدهای فومن و شفت دانشگاه پیام نور و در روز شنبه ۵ آبان ۹۷ از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی کادوس و سیمای دانش ، مستقر در شهر […]
بر اساس برنامه مدون هیأت نظارت استانی برای بازدید های دوره ای از واحدها و مراکز آموزش عالی استان در زیر نظامهای فعال در استان ، گروه های اعزامی این هیأت  در روز چهارشنبه ۹۷/۰۷/۲۵ از دانشگاه آزاد آستارا و در  روز پنجشنبه  ۹۷/۰۷/۲۶ از مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی – غیر دولتی دامون فومن بازدید کردند
بر اساس برنامه مدون هیأت نظارت استانی برای بازدید های دوره ای از واحدها و مراکز آموزش عالی استان در زیر نظامهای فعال در استان ، گروه های اعزامی این هیأت  در روزهای چهارشنبه ۹۷/۷/۱۸ و شنبه ۹۷/۷/۲۱ از واحدهای دانشگاه پیام نور در شهرهای سیاهکل، آستانه و لاهیجان و نیز واحدهای دانشگاه آزاد لشت نشاء و […]
هشتمین نشست هیأت های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با حضور اعضای هیأت های نظارت استانی دانشگاه های منتخب کشور در روز های ۱۴ و ۱۵ شهریور ۹۷ در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار شد. در این نشست نمایندگان هیأت های استانی نظارت و ارزیابی استانهای کشور در پنل های تخصصی به تبادل […]
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
مدیریت نظارت و ارزیابی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.