مؤسسات آموزش عالی آزاد تحت نظارت دانشگاههای منتخب قرار گرفت | سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۱۷:۵۹

بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ شورای عالی گسترش آموزش عالی امر مدیریت مؤسسه های عالی آزاد و رسیدگی به درخواست متقاضیان تأسیس مؤسسه های آموزش عالی آزاد جدید از دانشگاه جامع علمی-کاربردی حذف و به دفتر آموزش عالی غیر دولتی محول شد. بنابراین نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی وزارت در بخش مؤسسه های آموزش عالی آزاد هر استان نیز به استناد ابلاغ شماره ۲/۲۴/۷۷۲۱۵ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی به دانشگاه های منتخب هر استان واگذار گردید و این دفاتر موظفند گزارشهای مربوط به عملکرد این قبیل مؤسسه ها را به وزرات ارسال نماید.

دیدگاه ها
در حال حاضر دیدگاهی وجود ندارد.

*

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
مدیریت نظارت و ارزیابی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.