اعضای شورای نظارت وارزیابی دانشگاه

 اعضای شورای نظارت دانشگاه:

۱- دکتر احمد رضی ، عضو حقوقی، رئیس دانشگاه و رئیس شورا

۲- دکتر فرهاد شیرینی، عضو حقوقی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۳- دکتر مهرداد محمدی، عضو حقوقی ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، دبیر شورا

۴- دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی ، عضو حقوقی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

۵- دکتر فاطمه کریمی، عضو حقوقی ، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

۶- دکتر محمد حسن قلیزاده، عضو حقوقی ،معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع دانشگاه

۷- دکتر علی باستی، عضو حقوقی ، معاون دانشجویی دانشگاه

۱- دکتر مجید یاسوری ، استاد گروه جغرافیای دانشگاه گیلان

۲- دکتر وحید متقی طلب ، دانشیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

۳- دکتر غلامرضا محفوظی استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان

۴- دکتر بهروز حیدری  دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان

۵- دکتر زینب آیاتی استادیار دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان

 

 

 

 

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
مدیریت نظارت و ارزیابی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.