کارکنان

دفتر ریاست و روابط عمومی :

امید علی پور (مسئول حوزه ریاست و روابط عمومی) ۱۶۶

محسن اخباری(منشی دفتر ریاست و روابط عمومی) ۴۴۳۲۰۸۹۵، فکس : ۴۴۳۲۳۶۰۰، داخلی -۱۰۰-۱۰۱

 

نگهبانی :

نگهبانی درب ورودی : ۴۴۳۲۰۸۹۲، ۱۱۵

نگهبانی ساختمان اداری : ۱۸۵

 

انتشارات : ۱۱۶

مرکز رایانه : ۱۱۷

 

تلفنخانه :

مجید کوچکی (متصدی تلفنخانه) ۱۱۱-۱۱۲-۰

 

معاونت آموزشی و پژوهشی :

بخش آموزشی:

محمد خلیلیان (مدیر آموزش) ۴۴۳۲۲۱۶۶، ۱۳۰

امین عباسی (کارشناس تحصیلات تکمیلی) ۱۴۰

جعفر فاضلی(متصدی آموزش) ۱۲۸

فرخ مهرانی(متصدی آموزش) ۱۲۸

 

 

بخش پژوهشی:

مجید موسی پور شاجانی (کارشناس پژوهشی) ۱۷۰

امید علی پور (کتابدار) ۱۶۶

بهزاد جبار پور(متصدی کتابخانه) ۱۶۷

 

معاونت اجرایی :

فاضل خداپرست (مدیر امور عمومی) و مسئول حراست دانشکده ۱۰۵

هرمز فرحبخش (مسئول خدمات عمومی) ۱۲۰

علی پورهادی (حسابدار) ۱۲۵

حجت صالحی (کارپرداز) ۱۲۵

سید یاسر صالحی (کمک حسابدار)۱۲۵

ایرج یوسفی صفت (امین اموال) ۱۲۵

جواد یزدانی (انباردار) ۱۲۵

 

امور دانشجویی و فرهنگی :

مسیح ا… حسن پور (کارشناس خدمات دانشجویی) ۱۷۵

کاظم علی عزیز پور (مسئول امور خوابگاهها)۱۷۵

فرهاد عالم دوست (متصدی تربیت بدنی و امور ورزشی)۱۲۹

محمود قنبر زاده (مسئول اتوماسیون تغذیه) ۱۷۲

 

گروه جنگلداری :

فاضل خداپرست (آزمایشگاه گیاه شناسی و درخت شناسی) ۱۴۳

امین عباسی (کارشناس گروه) ۱۴۰

حسن قسمتی (آزمایشگاه جنگلداری) ۱۴۴

امیر سیما (آزمایشگاه سنجش از دور) ۱۴۶

آزمایشگاه خاکشناسی و شیمی ۱۴۷

 

گروه شیلات :

محمد محمدی برسری( آزمایشگاه ماهی شناسی و بیماری های آبزیان) ۱۵۷

مجید موسی پور شاجانی (آزمایشگاه تغذیه و ساخت غذای آبزیان، آزمایشگاه چند منظوره شیلات) ۱۵۳ , ۱۵۹

حسینعلی زمانی (آزمایشگاه بیولوژی آبزیان، آزمایشگاه تحقیقاتی تحصیلات تکمیلی و آزمایشگاه کشت فیتوپلانکتون) ۱۵۸

محمد محمدی برسری (کارگاه تکثیر و پرورش ماهی و آبزیان) ۱۵۷

 

گروه محیط زیست :

احمد پروانه قاضی محله (آزمایشگاه ارزیابی، آزمایشگاه آلودگی) ۱۶۳، ۱۶۴

 

دبیرخانه :

سمیه شکور زاده (مسئول دبیرخانه) ۴۴۳۲۲۱۰۲، ۱۱۳

فخری زحمتکش (متصدی امور دفتری)۱۱۳

صدیقه ناصری (تایپیست)۱۱۳

 

 

خوابگاه برادران :۱۸۰

خوابگاه خواهران : ۱۹۰

 

 

نقلیه :

محسن پوررحیمی (مسئول نقلیه)۱۰۸

 

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

شورای صنفی ۱۸۱

انجمن اسلامی ۱۷۹

دفتر مشاوره ۱۷۸

بسیج دانشجویی

دفتر انجمن های علمی ۱۷۶

دفتر مجله۱۶۵ CJES

تماس با ما
01344320895
صومعه سرا-میدان انتظام
دانشکده منابع طبیعی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.