اعضای هیات علمی

۰۱۳

۴۴۳۲۳۵۹۹-۴۴۳۲۳۰۲۳-۴۴۳۲۳۰۲۴-۴۴۳۲۳۱۳۶

گروه جنگلداری(داخلی)

دکتر امیراسلام بنیاد ۱۳۷

دکتر حسن پوربابایی ۱۳۶

دکتر جواد ترکمن ۱۰۲

دکتر ایرج حسن زاد ۱۳۵

دکتر تیمور رستمی ۱۳۸

دکتر علی صالحی ۱۰۳

دکتر کامبیز طاهری ۱۳۵

دکتر اسماعیل قجر ۱۴۵

دکتر مهرداد قدس خواه ۱۴۰

دکتر سلیمان محمدی لیمائی ۱۶۵

دکتر رامین نقدی ۱۵۱

دکتر مهرداد نیکوی ۱۰۷

 

گروه شیلات(داخلی)

دکتر جاوید ایمانپور ۱۵۰

دکتر آریا باباخانی ۱۳۲

دکتر مجیدرضا خوش خلق ۱۳۹

دکتر هانیه رستم زاد ۱۸۷

دکتر اسحاق زکی پور ۱۴۲

دکتر مسعود ستاری ۱۵۱

دکتر میرمسعود سجادی ۱۰۰

دکتر سعید شفیعی ثابت۱۴۵

دکتر حمید علاف نویریان ۱۵۴

دکتر بهرام فلاحتکار ۱۰۰

دکتر سید حامد موسوی ثابت ۱۴۲

مهندس اکبر نصرا… زاده ۱۴۸

 

گروه محیط زیست(داخلی)

دکتر علی احمدی ۱۹۱

دکتر بابک توکلی ۱۶۲

دکتر کریم ثابت رفتار ۱۶۱

دکتر مهرداد خانمحمدی ۱۶۲

دکتر رحمت زرکامی ۱۶۱

دکتر فرزاد ستوهیان ۱۵۴

دکتر محسن محمدی ۱۶۰

دکتر سعید نادری ۱۶۲

دکتر سید محمود هاشمی ۱۹۱

 

گروه مرتع و آبخیزداری(داخلی)

دکتر ادریس تقوای سلیمی ۱۷۰

دکتر وحید غلامی ۱۴۵

دکتر علی فضل الهی ۱۳۱

دکتر امان محمد کلته ۱۵۵

تماس با ما
01344320895
صومعه سرا-میدان انتظام
دانشکده منابع طبیعی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.