مدیریت دانشکده

دکتر میرمسعود سجادی : رییس دانشکده

استاد گروه شیلات، تلفن ۴۴۳۲۰۸۹۵-۰۱۳

 

 

دکتر بهرام فلاحتکار : معاون آموزشی و پژوهشی

استاد گروه شیلات، تلفن ۴۴۳۲۰۸۹۵-۰۱۳

 

 

دکتر علی صالحی : معاون اجرایی

 

دانشیار گروه جنگلداری، تلفن ۴۴۳۲۰۸۹۵-۰۱۳

دکتر ادریس تقوای سلیمی: مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

588

 

 

 

 

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری،تلفن ۴۴۳۲۰۸۹۵-۰۱۳

 

دکتر مهرداد نیکوی : مدیر تحصیلات تکمیلی

369

دانشیار گروه جنگلداری، ۴۴۳۲۰۸۹۵-۰۱۳

 

 

مهندس فاضل خداپرست : مدیر امور عمومی،تلفن: ۴۴۳۲۳۰۲۳-۰۱۳ داخلی ۱۰۵، ۱۴۳

 محمد خلیلیان : مدیر آموزش، تلفن: ۴۴۳۲۳۰۲۳-۰۱۳داخلی ۱۳۰

امید علی پور: مسئول روابط عمومی، مسئول کتابخانه، تلفن: ۴۴۳۲۳۰۲۳-۰۱۳ داخلی۱۶۶

فرهاد عالم دوست: متصدی حوزه ریاست، تلفن: ۴۴۳۲۳۰۲۳ (داخلی ۱۰۰)

 روسای سابق دانشکده منابع طبیعی :

دکتر رضا رشیدی ۱۳۷۵-۱۳۷۴ و ۱۳۶۵-۱۳۶۳

دکتر عباس علیمحمدی سراب ۱۳۶۹-۱۳۶۵

دکتر بهزاد قره یاضی ۱۳۷۱-۱۳۶۹

دکتر سید علی الهی نیا ۱۳۷۲-۱۳۷۱

دکتر مسعود اصفهانی ۱۳۷۴-۱۳۷۲

دکتر امیر اسلام بنیاد ۱۳۷۷-۱۳۷۵

دکتر سید ضیاالدین میرحسینی ۱۳۸۲-۱۳۷۷

دکتر تیمور رستمی شاهراجی ۱۳۸۵-۱۳۸۲

دکتر حسن پوربابایی ۱۳۹۳-۱۳۸۵

 

تماس با ما
01344320895
صومعه سرا-میدان انتظام
دانشکده منابع طبیعی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.