دانشگاه مهمترین مرکز تربیت مدیران آینده کشور است . مقام معظم رهبری
%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%A7%20-%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9% | چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۵:۰۹:۵۰

%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%A7%20-%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%

دیدگاه ها
در حال حاضر دیدگاهی وجود ندارد.

*

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
معاونت پژوهش و فناوری
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.