دانشگاه مهمترین مرکز تربیت مدیران آینده کشور است . مقام معظم رهبری
معرفی رئیس مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه
یوسف حمیداوغلی

رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده علوم کشاورزی

گروه:

گروه باغبانی

یوگرافی
سوابق علمی و اجرایی:

 

۱٫ مدير گروه باغباني دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. ۱۳۷۹- ۱۳۷۶٫
۲٫ عضو كميته برنامه ريزي استفاده بهينه از تجهيزات دانشگاه گیلان. ۱۳۷۷٫
۳٫ عضو كميته فني خدمات آموزشي دانشكده کشاورزی دانشگاه گیلان. ۱۳۷۷٫
۴٫ عضو شوراي پژوهشي دانشكده کشاورزی دانشگاه گیلان. ۱۳۷۹- ۱۳۷۷٫
۵٫ عضو كميته برنامه ريزي عمليات كشاورزي دانشكده کشاورزی دانشگاه گیلان. ۱۳۷۸٫
۶٫ مدير امور پژوهشي دانشگاه گیلان. ۱۳۸۱- ۱۳۷۹٫
۷٫ عضو شوراي تحقيقات سازمان مديريت و .. رشت. ۱۳۸۲- ۱۳۷۹٫
۸٫ كميته آمايش، جمعيت و محيط زيست شوراي برنامه¬ريزي استان گیلان. استانداری. ۱۳۸۰٫
۹٫ کارگاه کاربرد نشانگرهای مولکولی DNA در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشكده منابع طبیعی صومه سرا. ۱۳۸۰٫
۱۰٫ دبير ستادی كميته برگزاري همايش¬هاي علمي و كارگاههاي آموزشي به مدت ۸ ماه و برگزاري تعداد ۲ همايش علمي (ملي) در دانشگاه گیلان (كنفرانس شيمي و کنفرانس رياضي). ۱۳۸۰٫
۱۱٫ طراحی و راه¬اندازی آزمايشگاه كشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان با همکاری دكتر رضا فتوحي قزويني. ۱۳۸۰٫
۱۲٫ دبير كميته برگزاري همايش هاي علمي و كارگاههاي آموزشي دانشگاه گیلان. ۱۳۸۱٫
۱۳٫ عضو كميته تخصصي گروه كشاورزي دانشگاه مازندران. ۱۳۸۱٫
۱۴٫ عضو كميته تخصصي گروه كشاورزي دانشگاه مازندران. ۱۳۸۲٫
۱۵٫ طراحی و راه¬اندازی آزمايشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان با همکاری دكتر خداپرست، دكتر حاتم¬زاده و دكتر اصفهاني. ۱۳۸۲٫
۱۶٫ عضو کمیته علمی همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای. جهاد دانشگاهی. ۱۳۸۲٫
۱۷٫ سردبير پژوهشنامه علوم كشاورزي دانشگاه گیلان. ۱۳۸۲ تا کنون.
۱۸٫ مسئول کارآفرینی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. ۱۳۸۳ .
۱۹٫ نماینده دانشکده در کار گروه زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی استان گیلان. ۱۳۸۳ .
۲۰٫ عضو ثابت كميته ترفيع و ارتقا دانشكده کشاورزی دانشگاه گیلان. ۱۳۸۴٫
۲۱٫ معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه گیلان. ۱۳۸۴٫
۲۲٫ عضو كميسيون تخصصي گروه كشاورزي دانشگاه گیلان. ۱۳۸۴٫
۲۳٫ عضو كميسيون تخصصي گروه كشاورزي دانشگاه گیلان. ۱۳۸۵ .

۲۳- رییس مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه دانشگاه ۱۳۹۳

تحصیلات
 

ديپلم علوم تجربي ( ۱۳۵۶)،  دبيرستان دكتر شريعتي،  شهرستان رشت

كارشناسي علوم زراعي (۱۳۶۵ )،  دانشكده كشاورزي  دانشگاه فردوسي مشهد

كارشناسي ارشد باغباني (۱۳۶۹)،  دانشكده كشاورزي  دانشگاه تربيت مدرس

دكتراي علوم زيستي ( ۱۳۷۴)،  دانشگاه پيزلي در اسكاتلند

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
معاونت پژوهش و فناوری
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.