• گالری تصاویر
  • دانشکده در یک نگاه
  • گروه های آموزشی
  • اعضای هیئت علمی
بهار در دانشکده
بهار در دانشکده
جشن دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۳ گروه های شیمی و فیزیک
جشن دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۳ گروه های شیمی و فیزیک
جشن دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۳ گروه های شیمی و فیزیک
جشن دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۳ گروه های شیمی و فیزیک
جشن دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۳ گروه زیست شناسی
جشن دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۳ گروه زیست شناسی
جشن دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۳ گروه زیست شناسی

 

سال تاسیس: ۱۳۵۶

تعداد اعضای هیات علمی: ۷۸ نفر ( استاد: ۱۵ نفر، دانشیار: ۲۰ نفر، استادیار:۴۱ نفر، مربی: ۲ نفر)

تعداد کل دانشجویان: ۱۹۰۰ نفر

تعداد پرسنل کارمند: ۴۵ نفر

رشته های تحصیلی: زیست، شیمی و فیزیک

آدرس: رشت، خیابان نامجو، دانشکده علوم پایه

صندوق پستی: ۱۹۱۴۱-۴۱۳۳۵

کدپستی: ۳۳۶۹۷-۴۱۹۳۸

تلفنن دفتر ریاست: ۳۳۳۶۷۳۴۳-۰۱۳

دورنگار: ۳۳۳۶۷۰۶۶-۰۱۳

تلفن خانه: ۵-۳۳۳۴۳۶۳۰-۰۱۳

 

تماس با ما
013-33343630-5
رشت خیابان نامجو. کد پستی: 4193833697
دانشکده علوم پایه
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.