مدیریت دانشکده

 

 روحی ریاست دانشکده: دکتر حسین روحی

تحصیلات :دکترای شیمی

رشته تخصصی :شیمی فیزیک

تلفن : ۳۳۳۶۷۳۴۳ – ۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶ – ۰۱۳

پست الکترونیک : hroohi@guilan.ac.ir

 

پناهی

 

معاونت آموزشی دانشکده:دکتر حسین پناهی

تحصیلات :دکترای فیزیک

رشته تخصصی :فیزیک نظری

تلفن : ۳۳۳۳۳۵۱۰ – ۰۱۳

دورنگار : ۳۳۳۲۳۵۱۰ – ۰۱۳

پست الکترونیک : t-panahi@guilan.ac.ir

313 معاونت پژوهشی و فناوری: دکتر نصرت ا… محمودی

تحصیلات :دکتری شیمی

رشته تخصصی : شیمی آلی

تلفن : ۳۳۳۲۰۹۱۲ – ۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶ – ۰۱۳

پست الکترونیک :  mahmoodi@guilan.ac.ir

 

426

 

مدیر تحصیلات تکمیلی:  دکتر اکبر نورسته نیا

 تحصیلات : دکترای فیزیولوژی گیاهی

 رشته تخصصیفیزیولوژی گیاهی

تلفن: ۳۳۳۳۳۵۱۰-۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶-۰۱۳

پست الکترونیک:  norasteh@guilan.ac.ir

   

رئیس اداره امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی:  مهندس بهشته نقدی

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت 

رشته تخصصی : مدیریت منابع انسانی

تلفن : ۳۳۳۶۷۱۲۳-۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶ – ۰۱۳

پست الکترونیک :     b.naghdi@guilan.ac.ir

 

عقيل رجبي

 

رئیس اداره امور عمومی: مهندس عقیل رجبی

تحصیلات :فوق لیسانس فیزیک

رشته تخصصی :فیزیک ذرات بنیادی

تلفن : ۳۳۳۶۷۰۴۲ – ۰۱۳

دورنگار :۳۳۳۶۷۰۶۶ – ۰۱۳

پست الکترونیک :     ag_rajabi@guilan.ac.ir

تماس با ما
013-33343630-5
رشت خیابان نامجو. کد پستی: 4193833697
دانشکده علوم پایه
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.