اساسنامه در حال تدوین است

تا زمان تدوین اساس نامه و تصویب آن در هیأت رئیسه دانشگاه ، این شورا بر اساس آیین نامه منتخب شورای کارکنان دانشگاه فعالیت می کند.

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
شورای صنفی کارکنان
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.