اعضای شورا مرکزی

– علی پورهادی (دبیر)
– رحیم باخدا 
– سیدعلی میرمیران
– محمدمهدی عبدی
–  علی نوربخش

.

اعضای علی البدل:

– مهیار رفعتی فرد و مرتضی رویدل (رای مشترک)
–  فرشته نصیرزاده (دبیر) انصراف از عضویت در شورا

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
شورای صنفی کارکنان
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.