اعضای شورا مرکزی

– فرشته نصیرزاده (دبیر)
– رحیم باخدا
– سیدعلی میرمیران
– محمدمهدی عبدی
– علی پورهادی

.

اعضای علی البدل:

– علی نوربخش
– مهیار رفعتی فرد و مرتضی رویدل (رای مشترک)

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
شورای صنفی کارکنان
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.