رحیم با خدا ( عضو علی البدل)

bakhda


 

نام و نام خانوادگی: رحیم با خدا

پست سازمانی : مدیر امور عمومی

محل خدمت : دانشکده فنی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سنوات خدمتی:  سال

تلفن  :

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
شورای صنفی کارکنان
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.