محمد ابراهیم رجب پور (دبیرشورا)

rajabpoor


 

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم رجب پور

پست سازمانی : مسئول بیمه و رفاه

محل خدمت : کارگزینی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی

سنوات خدمتی: ۲۳ سال

تلفن  : ۳۳۶۹۰۶۰۸

مسئول کار گروه امور پرسنلی و دبیر شورای منتخب کارکنان

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
شورای صنفی کارکنان
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.