محمد فریدونی (عضو اصلی)

.


نام و نام خانوادگی: محمد فریدونی

پست سازمانی : معاون مدیر آموزش

محل خدمت : معاونت آموزشی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد جامعه شناسی

سنوات خدمتی:    سال

تلفن داخلی  : ۲۱۱۷

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
شورای صنفی کارکنان
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.