کار گروه آموزشی و پژوهشی
  • منصور حبیبی                    

  • فرشته  نصیر زاده                  

  • محمد مهدی عبدی     

  • امیر صابر فرد       

  • هادی امیری                       

  • مهیار رفعتی فرد                

  • حبیب ملایی                       

  • حسین واحد                     

  • کوکب چلمبری  

  • پرستو خان عمویی            

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
شورای صنفی کارکنان
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.