کارگروه فرهنگی و فوق برنامه
  • علی اکبر حسین خواه

  • حمید تشویقی

  • محمدرضا مسچیان

  • محمد نصر ا  زاده

  • مظفر فاتحی

  • یزدان   خوشحال

  • حمدا … سیفی

  • راضیه  عظیمی

  • زهره خادم

  • صغری زارع

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
شورای صنفی کارکنان
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.