خرين فرصت تمديد خوابگاه ۱۵و۱۶ بهمن | چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۱۲:۱۶
اطلاعيه آخرين فرصت تمديد خوابگاه ۱۵و۱۶ بهمن ۹۶/۱۱/۰۴دانشجوياني که به هر دليلي تاکنون نسبت به تمديد يا انصراف از خوابگاه براي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۷-۹۶ اقدام نکرده اند، پس از پرداخت اجاره بهاي ترم جاري خوابگاه و ارائه فيش آن به اداره خوابگاه ها فقط در روزهاي يکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۵ و ۱۶ […]
دانشجویان روزانه متقاضی سکونت در خوابگاه های دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ می توانند از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ به شرح زیر و به صورت الکترونیکی  با مراجعه به سامانه  خدمات الکترونیک معاونت دانشجويي دانشگاه گيلانhttp://stu.guilan.ac.ir    نسبت به ثبت نام و درخواست خوابگا