تمدید و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ | یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۵۱:۱۶

بدین وسیله توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ساکن خوابگاه های دانشجویی بوده اند را به نکات ذیل جلب می نمائیم:

تمدید سکونت و یا انصراف از  خوابگاه :

کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم قصد سکونت ویا قصد انصراف از خوابگاه را دارند  باید جهت تمدید سکونت یا انصراف از  خوابگاه، از تاریخ ۹۵/۱۰/۱۹ تا تاریخ ۹۵/۱۱/۳  با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان به نشانی:http://stu.guilan.ac.ir  نسبت به تمدید یا انصراف اقدام نمایند.

توجه:

  • – دانشجویانی که متقاضی انصراف از خوابگاه هستند، باید پس از ثبت انصراف در سامانه با مراجعه به مسئول خوابگاه مربوطه از زمان درخواست تا تاریخ ۵ /۱۱ /۹۵  نسبت به تایید انصراف خود اقدام نمایند.
  • – دانشجویانی که متقاضی تمدید سکونت در خوابگاه هستند، پس از ثبت تمدید و تایید آن از سوی اداره خوابگاه ها، باید از فرم اسکان خود ۲ برگ چاپ گرفته و به تایید مسئول خوابگاه مربوطه برسانند.

تذکر:  دانشجویانی که مجاز به تمدید سکونت نیستند و باید حتماً تا تاریخ   ۹۵/۱۱/۵ خوابگاه را تخلیه کنند و با مسئول خوابگاه مربوطه تسویه حساب نمایند عبارتند از:

  • – دانشجویانی که تا پایان نیمسال اول (۹۶-۹۵) فارغ التحصیل خواهند شد.
  • – دانشجویانی که به هر دلیل از قبیل انتقال ،مهمانی در دانشگاه های دیگر، مرخصی تحصیلی و غیره در نیمسال دوم در خوابگاه حضور نخواهند داشت.
  • – دانشجویانی که اجاره بهای خوابگاه را پرداخت نکرده اند.
  • – دانشجویانی که نسبت به تمدید یا انصراف اقدام ننمایند، حق هیچ گونه اعتراضی در خصوص جرائم مربوطه و جایگزینی دانشجویان جدیدالورود به جای آنها نخواهند داشت.

ضمناً،دانشجویانی که اتاق خود را تحویل می دهند و تسویه حساب می نمایند، در صورت نیاز برای پی گیری امور آموزشی خود می توانند به همراه میزبان، با مراجعه به اداره خوابگاه ها یا مسئولین خوابگاه های مربوطه مجوز اسکان موقت دریافت نمایند.

اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه گیلان

دیدگاه ها
در حال حاضر دیدگاهی وجود ندارد.

*

تماس با ما
013-33690274-8
سازمان مرکزی
معاونت دانشجویی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.