درباره اداره خوابگاه

 اداره امور خوابگاه ها يکي از ادارات تابعه مديريت امور دانشجويي بوده که اسکان دانشجويان واجدالشرايط و اجراي مراحل اسکان دانشجويان و نظارت بر خوابگاه هاي دانشگاه را به عهده دارد .

تاريخچه خوابگاه دانشگاه گيلان :

بعد از بازگشايي دانشگاه ها پس از انقلاب فرهنگي در سال ۱۳۶۱ دانشگاه گيلان داراي خوابگاه دختران و پسران بوده است . تا سال ۷۱ خوابگاه پسران در محل فعلي خوابگاه بنت الهدي ، واقع در دانشکده تربيت بدني فعلي ( بلوک ۱ به نام خوابگاه شهيد مفتح و بلوک ۲ به نام خوابگاه شهيد مطهري ) مستقر بوده و بعد از سال ۷۱ با بهره برداري از ۴ بلوک در خوابگاه ميرزا کوچک ، واقع در سايت اصلي دانشگاه گيلان ، دانشجويان پسر به مکان فعلي منتقل شدند. و از همان سال ۷۱ خواهران در خوابگاه بنت الهدي بلوک ۱و ۲  سکونت دارند . در سالهاي ۷۳تا ۷۷ تعداد و خوابگاه پسران و متأهلين در سطح شهر رشت تعطيل و دانشجويان به ميرزاکوچک ( بلوک ۵) و شهيد رحمتي ( مهمانسراي فعلي ) انتقال يافتند . از سال ۷۳ خوابگاه شهيد انصاري و از سال ۷۶ خوابگاه شهيد کريمي در سطح شهر براي سکونت خواهران دانشجو تأسيس شدند . در سال ۷۸ بلوک ۶ خوابگاه ميرزا کوچک ودر سال ۸۱ بلوک ۳ بنت الهدي به بهره برداري رسيد . همچنين در سال ۱۳۹۰ بلوک ۴ بنت الهدي و در همين سال بلوک ۷ ميرزاکوچک به بهره برداري رسيد. دانشکده منابع طبيعي صومعه سرا داراي يک خوابگاه دخترانه و يک خوابگاه پسرانه مي باشد.

وظايف اداره خوابگاههاي دانشجويي :

۱- ثبت نام از متقاضيان سکونت در خوابگاه و مشخص نمودن واجدين شرايط بر اساس آئين نامه امتياز بندي و سياست هاي مصوب دانشگاه

۲- نظارت بر حفظ اموال ، اماکن و تأسيسات خوابگاهها

۳- نظارت بر رعايت مقررات عمومي و انضباطي سکونت در خوابگاهها توسط دانشجويان

۴-برنامه ريزي در جذب دانشجويان بصورت افتخاري در قالب کار دانشجويي بمنظور اجرا و پيشبرد وظايف محوله

۵- تأمين نيازها و امکانات رفاهي ساکنان خوابگاهها

۶- تهيه و تنظيم آمار دانشجويان (هر خوابگاه به تفکيک) بصورت سالانه بر اساس نيازهاي آماري با همکاري مسئولين خوابگاهها.

۷- ثبت اسامي ساکنين خوابگاهها در سامانه صندوق رفاه دانشجويان در هر ترم.

۸- انجام امور تسويه حساب با دانشجويان در زمان فارغ التحصيلي.

توجه:

             دانشجویان گرامی برای ثبت نام خوابگاه می بایست به سایت سامانه خدمات دانشجویی مراجعه فرمایند.

تماس با ما
013-33690274-8
سازمان مرکزی
معاونت دانشجویی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.