درباره اداره رفاه

اداره رفاه دانشجویی یکی از واحدهای تابعه مدیر امور دانشجویی بوده که مسئولیتها ی ذیل بعهده این اداره می باشد .

۱- مسئولیت بررسی و پرداخت وامها ی دانشجویی صندوق رفاه که شامل وامهای تحصیلی، مسکن، ودیعه مسکن، ضروری، حج عمره و موارد خاص، وام دانشجویان ممتاز و نمونه – قهرمان ورزشی و دانشجویان مبتکر برای دانشجویان روزانه

همچنین وام شهریه مخصوص دانشجویان نوبت دوم (شبانه) و نیمه حضوری

۲- مسئولیت بررسی و انجام تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل، انتقالی، انصرافی و اخراجی

۳- مسئولیت بیمه کردن دانشجویان (بیمه حوادث)

تماس با ما
013-33690274-8
سازمان مرکزی
معاونت دانشجویی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.