درخواست وام بیناد علوی برای دانشجویان | یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ۰۷:۲۰:۲۷

درخواست وام بیناد علوی برای دانشجویان به شرح ذیل می باشد:

دانشجویان می توانند تا تاریخ ۹۷/۱۱/۲۰ با مراجعه حضوری به اداره رفاه دانشجویان درخواست وام نمایند. بدیهی است تقاضای وام دانشجویان پس از بررسی در اداره رفاه دانشگاه جهت پرداخت به بنیاد علوی ارسال می گردد و پرداخت وام در صورت داشتن بودجه با تشخیص بنیاد علوی خواهد بود.

مدارک لازم جهت وام بنیادی

۱–تکمیل فرم مشخصات دانشجویان توسط دانشجو (با مراجعه حضوری به اداره رفاه این فرم در اختیار دانشجو گذاشته می شود و دانشجو پس از تکمیل به اداره رفاه تحویل خواهد داد)

۲– جهت ضمانت وام بنیاد علوی به یکی از دو طریق زیر انجام می گیرد:

الف : یا از طریق نامه گواهی کسر از حقوق (نامه گواهی کسر از حقوق کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی دستگاههای دولتی پذیرفته می شود ضمانمونه فرم گواهی کسر از حقوق را از اداره رفاه دریافت و مطابق با متن آن اقدام نمایید)

ب :یا از طریق تنظیم سند تعهد نامه محضري بنیاد علوی با ضامن کارمند رسمی یا پیمانی از سازمانهای دولتی در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور و تحویل آن به اداره رفاه (تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی می بایست بر اساس فرم تعهدنامه محضری که از اداره رفاه دریافت می کنید مطابق با متن آن اقدام نمایید)

۳– افتتاح حساب عابر بانک تجارت

مبلغ وام و مدت زمان استفاده از وام بنیاد علوی

دانشجویان مجرد هر ترم ۶۰۰۰۰۰۰ ريال

دانشجویان متاهل هر ترم ۸۰۰۰۰۰۰ ريال

مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته حداکثر در ۴ نیمسال تحصیلی

مقطع کارشناسی پیوسته حداکثر ۸ نیمسال تحصلی

مقطع دکتری حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی

ضمنا به دانشجویان در ترم اضافی این وام تعلق نمی گیرد.

بازپرداخت وام بنیاد علوی

بازپرداخت وام بنیاد علوی شش ماه بعد از فراغت از تحصیل به صورت (اقساط ۲۰ ماهه) می باشد.

بازپرداخت وام بنیاد علوی برای دانشجویان مشمول خدمت سربازی ۳۰ ماه بعد از فراغت از تحصیل می باشد.

دیدگاه ها
در حال حاضر دیدگاهی وجود ندارد.

*

تماس با ما
013-33690274-8
سازمان مرکزی
معاونت دانشجویی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.