دوره های معرفتی ضیافت اندیشه۱
دوره های معرفتی ضیافت اندیشه۱
دوره های معرفتی ضیافت اندیشه۱
دوره های معرفتی ضیافت اندیشه۱
دوره های معرفتی ضیافت اندیشه ۱
دوره های معرفتی ضیافت اندیشه۱
هفته گرامیداشت آموزش-اردیبهشت۹۷
هفته گرامیداشت آموزش-اردیبهشت۹۷
هفته گرامیداشت آموزش-اردیبهشت۹۷
هفته گرامیداشت آموزش-اردیبهشت۹۷
هفته گرامیداشت آموزش-اردیبهشت۹۷
هفته گرامیداشت آموزش-اردیبهشت۹۷
هفته گرامیداشت آموزش-اردیبهشت۹۷
هفته گرامیداشت آموزش-اردیبهشت۹۷
هفته گرامیداشت آموزش-اردیبهشت۹۷
هفته گرامیداشت آموزش-اردیبهشت۹۷
هفته گرامیداشت آموزش-اردیبهشت۹۷
هفته گرامیداشت آموزش-اردیبهشت۹۷
هفته گرامیداشت آموزش-اردیبهشت۹۷
دوره مهارتی دانش افزایی “طریقه نگارش پررپوزال طرح های بین المللی”- ۶ اردیبهشت-تالار حکمت
تماس با ما
01333443889
رشت، تقاطع غیر همسطح انتظام، بلوار شیون فومنی(سلیمانداراب)، جنب مزار میرزاکوچک خان، پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان
آموزش های آزاد
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.