مایر 2
poster-standard.
کارگاه دانش افزایی و توانمندسازی تدوین استانداردهای تشویقی، اجباری ملی و بین المللی
پوستر دوره پروفسور مایر
برنامه سخنرانی مسایل بین رشته ای در علوم انسانی و علوم اجتماعی
%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%86%d9%88
برگزاری دوره معرفتی دانش افزایی ” افقی نو برای حوزه و دانشگاه “
vahdat
2%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7-%da%a9%d9%85-%d8%ad%d8%ac%d9%85
%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c
برگزاری کارگاه دانش افزایی روابط دانشگاهی پروژه های مشترک بین المللی
%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86
کارگاه مبادی ارتباط تصویری در تبلیغات تجاری
photo_2016-01-18_23-08-24
تماس با ما
01333443889
رشت، تقاطع غیر همسطح انتظام، بلوار شیون فومنی(سلیمانداراب)، جنب مزار میرزاکوچک خان، پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان
آموزش های آزاد
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.