بستن
FA EN

دانشگاه عاری از دخانیات

اهداف دانشگاه عاری از دخانیات

 1. ایجاد محیط سالم در دانشگاه
 2. افزایش سطح دانش و آگاهی ، در خصوص عوارض و پیامد های مصرف دخانیات
 3. اشاعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از مصرف دخانیات در دانشگاه
 4. توانمند سازی روانی ، اجتماعی دانشجویان ، کارکنان و اساتید در مقابله با مصرف دخانیات
 5. تقویت و گسترس هماهنگی میان واحد ها و بخش های مختلف دانشگاهی در راستای پیشگیری از مصرف دخانیات در دانشگاه

 

گزارش عملکرد برنامه دانشگاه عاری از دخانیات در سال 1397

 

گزارش عملکرد برنامه دانشگاه عاری از دخانیات ۹ ماهه سال ۹۶

 

 1. تصویب دستورالعمل برنامه دانشگاه عاری از دخانیات در هیئت رئیسه دانشگاه و تشکیل کمیته برنامه ریزی و کار گروه های فرعی
 2. تدوین شیوه نامه و خط مشی دانشگاه گیلان
 3. تدوین جدول زمانی برنامه ها
 4. برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشکده های معماری ، فنی شرق و منابع طبیعی .
 5. تهیه پروپوزال طرح های پژوهشی و جذب اعتبار اجرای آن
 6. مکاتبه با معاونت ها و رؤسای دانشکده ها جهت اعلان سیاست های برنامه دانشگاه عاری از دخانیات

 

گزارش عملکرد برنامه دانشگاه عاری از دخانیات در سال ۹۶

دریافت شیوه نامه بدیع

اطلاعات تکمیلی

بروشور۱ مخاطرات سیگار

بروشور۲ مخاطرات سیگار