مدارک لازم برای تشکیل پرونده

  1. فتوکپی تمام صفحات شناسنامه
  2. فتوکپی کارت ملی
  3. سه قطعه عکس جدید ۴*۳
  4. فتوکپی آخرین مدارک تحصیلی و گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل
  5. گواهی احراز رتبه علمی، فرهنگی، مذهبی و … در سطح شهرستان، استان،کشور یا بین المللی
  6. گواهی ایثارگری
  7. گواهی فعالیت در بسیج با ذکر تاریخ و نوع عضویت (عادی یا فعال)