بستن
FA EN

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

کلیاتی درباره امور شاهد و ایثارگر

تماس با اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر  01333690902
 
مقدمه
با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا… خامنه‎ای (مدظله العالی) در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی، و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر، و پیرو مصوبه جلسه ۲۷۴ مورخ ۲۰/۱۲/۷۰شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بدنبال اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه ۱۵۲ شورای عالی مورخ ۲۳/۸/ ۸۵ شورای معین (براساس تفویض جلسه ۵۹۲ مورخ ۹ /۸/ ۸۵
انقلاب فرهنگی) در مورد تأسیس و تقویت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاه‎ها (به عنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر)، این آیین نامه که متناسب با نیازهای جدید جامعه شاهد و ایثارگر تدوین گردیده است، پس از تایید ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ستاد برنامه ریزی امور فرهنگی فرزندان شاهد در جلسه مورخ ۳۰/۵/۸۶ شورای طرح و برنامه شاهد به تصویب نهائی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‎باشد.
 
اهداف
  1. ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران.
  2. ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان.
  3. زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه‎های علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان.
تعاریف:
تسهیلات این آیین نامه متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:
  1. فرزند (شهید، جاوید الاثر، آزاده، جانباز ۵۰ % و بالاتر)
  2. جانباز ۷۰ % به بالا
  3. همسر (شهید، جاوید الاثر، آزاده جانباز ۵۰ % و بالاتر)
  4. جانبازان ۲۵ % و بالاتر
  5. آزادگان (با حداقل شش ماه سابقه اسارت)
  6. جانباز با حداقل ۱۵ % جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
  7. رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه
فصل اول- ارکان و تشکیلات
الف. ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
ماده ۱- ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی با ترکیب اعضاء و شرح وظایف زیر تشکیل می شود:
۱٫ رئیس دانشگاه (رئیس ستاد)
۲٫ معاون آموزشی
۳٫ معاون دانشجویی _ فرهنگی
۴٫ رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
۵٫ مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (دبیر ستاد)
۶٫ مدیر کل امور آموزشی دانشگاه
۷٫ معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
۸٫ رئیس اداره آموزش/ آموزش عالی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
۹٫ یک نفر از اساتید مشاور با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه
۱۰ . دو نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه
ب. اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
ماده ۲- اداره کل (و یا حسب مورد اداره یا گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه و براساس دستورالعمل‎ها، آیین نامه‎ها و شرح وظایف مربوطه، رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر را برعهده دارد.
ماده ۳- مدیرکل (و یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با انتخاب و حکم رئیس دانشگاه و زیر نظر مستقیم ایشان به انجام وظیفه می‎پردازد.
ماده ۴- مدیرکل (و یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر حتی المقدور از اعضای هیأت علمی که دارای سابقه ایثارگری باشند، انتخاب می‎گردد.
ماده ۵- مدیر کل (و یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (با حق رأی) عضو کمیسیون بررسی موارد خاص، شورای آموزشی و شورای فرهنگی دانشگاه می‎باشد.
فصل دوم- شرح وظایف
ماده ۶ – شرح وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه:
۱-برنامه ریزی و زمینه سازی برای اجرای مصوبات، آیین نامه ها و دستو ر العمل‎های ابلاغ شده از سوی شورای طرح و برنامه شاهد، وزیر محترم، ستاد مرکزی و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
۲- نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و ارائه طرح و برنام ه های مناسب برای رشد و تعالی و حل مشکلات آنان.
۳-طراحی و تدوین برنامه های مورد نیاز برای تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.
۴-تنظیم و تدوین برنامه‎های مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران.
۵-طراحی و تدوین برنامه‎های مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهای ذیربط در فعالیتهای ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.
۶- نظارت برعملکرد اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.
۷-تصویب برنامه و بودجه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.
ماده ۷- شرح وظایف اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
۱-اجرای برنامه‎ها، طرح‎ها، آئین نامه‎ها ودستورالعمل‎های ارسالی ازستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
۲- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.
۳- تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر بمنظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب.
۴-راه اندازی و تقویت کانون‎های علمی و فرهنگی ایثار در دانشگاه.
۵- تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.
۶-پیگیری و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه‎ها و فعالیت‎های مصوب از همه منابع ممکن.
۷-تنظیم تقویم سالیانه برگزاری جلسات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و ارسال به موقع صورتجلسات مربوطه به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
۸-اطلاع رسانی شایسته و به موقع به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات، تسهیلات و خدمات گوناگون آموزشی، فرهنگی و رفاهی.
۹- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانش آموختگان با همکاری حوزه‎های مختلف دانشگاه.
۱۰- اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و یثارگر از طریق برگزاری کلاسهای تقویتی، گروه‎های درسی و … ۱۱-اجرای طرح استاد مشاور و برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.
۱۲-توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره‎های تحصیلی و حمایت‎های آموزشی و پژوهشی به منظور کاهش مشکلات تحصیلی ایشان.
۱۳-پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاری و هماهنگی با مسؤولان دانشگاه و سایر نهادهای ذیربط.
۱۴-جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال دربرنامه‎های علمی، فرهنگی، پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از پروژه‎های تحقیقاتی آنان.
۱۵- برگزاری مراسم، جشنواره‎ها، مسابقات و … در زمینه‎های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.
۱۶- تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.
۱۷- همکاری و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجرای مطلوب برنامه‎های مصوب و در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعات مورد نیاز حسب مورد.