بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقاء جایگاه دانشگاه گیلان به گروه اول رتبه‌بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور بر اساس جدیدترین رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

ارتقاء جایگاه دانشگاه گیلان به گروه اول رتبه‌بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور بر اساس جدیدترین رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)


ارتقاء جایگاه دانشگاه گیلان به گروه اول رتبه‌بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور بر اساس جدیدترین رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

بر اساس نتایج ارزیابی اعلام شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1399، پس از بررسی 103 دانشگاه کشور بر مبنای شاخص های رتبه بندی مصوب وزارت علوم، دانشگاه گیلان در گروه اول این رتبه بندی(15-1) و در بین 15 دانشگاه برتر از کل دانشگاه های کشور (صنعتی و جامع) قرار گرفت. در این دسته که بخش "درهمکرد" نامیده شده است، 10 دانشگاه جامع و 5 دانشگاه صنعتی کشور قرار دارند.
ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور با شاخص‌ها و معیارهای مصوب کارگروه تخصصی رتبه بندی وزارت علوم توسط ISC  انجام شده است که بر اساس روش شناسی جدید، رتبه‌بندی دانشگاه های کشور در گروه‌بندی‌های کنونی، با توجه به معیارهای آموزش(30%)، پژوهش(25%)، فناوری و نوآوری(20%)، بین الملل سازی(10%)، اثرگذاری اقتصادی(10%)، خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات(5%) حاصل از عملکرد دانشگاه ها در سال های 1395 الی 1397 به دست آمده است. این معیارهای اصلی هر کدام به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم شده اند که عملکرد دانشگاه ها در هرکدام از آنها به صورت جداگانه و دقیق ارزیابی شده است. همچنین اطلاعات روش شناختی این رتبه بندی در لینک های ذیل قابل مشاهده است.

https://ur.isc.ac/Home/RankIranUniv
https://b2n.ir/d37315

آدرس کوتاه :