بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه

ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه


ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه

در جلسه صبح امروز (چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۹۹) هیأت ممیزه، با ارتقای مرتبه علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.
 
اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:
 
- دکتر راهبه نیارکی عضو هیات علمی دانشکده فنی ارتقا به مرتبه  دانشیاری
 
- دکتر امین حقیقی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
- دکتر عباس پناهی عضو هیات علمی پژوهشکده گیلانشناسی ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
همچنین در این جلسه تعداد سه مورد پرونده تبدیل وضعیت به رسمی قطعی، یک مورد پرونده فرصت مطالعاتی، یک مورد پرونده احتساب سوابق کارشناسی و پنج مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی مورد بررسی قرار گرفت.
آدرس کوتاه :