بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه

ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه


ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه

در دومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه در سال ۱۴۰۰ که صبح امروز (چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲) در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد با ارتقای مرتبه علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.
 
اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:
 
- دکتر جواد مهربانی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
- دکتر منوچهر نحوی عضو هیات علمی دانشکده فنی ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
- دکتر روحان رخشایی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه دانشیاری
آدرس کوتاه :