بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقای مرتبه علمی شش عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

ارتقای مرتبه علمی شش عضو هیات علمی دانشگاه گیلان


ارتقای مرتبه علمی شش عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

در جلسه عصر امروز (چهارشنبه ١٣ آذر ۱۳۹۸) هیأت ممیزه دانشگاه، با ارتقای مرتبه علمی ٦ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.
 
اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:
 
- دکتر  سعید کتابچی عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی ارتقا به مرتبه استادی
 
- دکتر سعید پورزینلی عضو هیات علمی دانشکده فنی ارتقا به مرتبه  استادی
 
- دکتر غلامرضا باقرسلیمی عضو هیات علمی دانشکده فنی ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
- دکتر جواد محمودی مهر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
- دکتر مهری باقریان عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
- دکتر اردشیر محیط عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
همچنین در جلسه فوق تعداد شش مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی مورد بررسی قرار گرفت.
 
روابط عمومی دانشگاه گیلان به اعضای هیات علمی مذکور تبریک عرض می نماید.
آدرس کوتاه :