بستن
FA EN AR RU FR

ارتقای مرتبه علمی هفت عضو هیات علمی دانشگاه

ارتقای مرتبه علمی هفت عضو هیات علمی دانشگاه

در جلسه عصر امروز (چهارشنبه ١٢ تیر ۱۳۹۸) هیأت ممیزه دانشگاه پس از یک مورد موافقت با پرونده فرصت مطالعاتی، با ارتقای مرتبه علمی هفت نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.
 
اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:
 
✅ دکتر  کوروش رادمقدم عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه  ارتقا به مرتبه استادی
 
✅ دکتر جواد مختاری عضو هیات علمی دانشکده فنی  ارتقا به مرتبه استادی
 
✅ دکتر بهزاد خلیلی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
✅ دکتر  مازیار محیطی عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
✅ دکتر عاطفه صبوری عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
✅ دکتر جمالعلی الفتی عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
✅ دکتر رحمت زرکامی عضو هیات علمی دانشکده منابع ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
روابط عمومی دانشگاه گیلان به اعضای هیات علمی ارتقا یافته تبریک عرض می نماید.
آدرس کوتاه :