بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقا مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه

ارتقا مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه


ارتقا مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه

در سومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه در سال ۱۴۰۱ که صبح امروز (چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۱) در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد پس از بررسی یک مورد پرونده فرصت مطالعاتی با ارتقای مرتبه علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.
 
اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:
- دکتر محمدکیانپور عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی ارتقا به مرتبه استادی
- دکتر آریا باباخانی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی ارتقا به مرتبه دانشیاری
- دکتر فردین علیخواه‌ عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی ارتقا به مرتبه دانشیاری

آدرس کوتاه :