بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقا مرتبه علمی هفت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

ارتقا مرتبه علمی هفت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه


ارتقا مرتبه علمی هفت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

در دهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه که صبح امروز (چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۶) در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد با ارتقای مرتبه علمی هفت نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.
 
 اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:
 - دکتر محمدامین صراحی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارتقا به دانشیاری
 - دکتر محمدعلی میرزازاده عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان ارتقا به دانشیاری
 - دکتر پیوند طاهرپرور عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به دانشیاری
- دکتر جمال مظلوم عضو هیات علمی دانشکده علوم‌ پایه ارتقا به دانشیاری
 - دکتر آزاده کریمی عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به دانشیاری
 - دکتر اسماعیل آقایی زاده عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارتقا به دانشیاری
 - دکتر حسن احمدی عضو هیات علمی دانشکده معماری و هنر ارتقا به دانشیاری

آدرس کوتاه :