بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان موفق به کسب رتبه دوم کل آزمایشگاه های مرکزی کشور شد

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان موفق به کسب رتبه دوم کل آزمایشگاه های مرکزی کشور شد


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان موفق به کسب رتبه دوم کل آزمایشگاه های مرکزی کشور شد

بر اساس ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور که توسط انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران صورت گرفته است، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان موفق به کسب رتبه دوم کل آزمایشگاه های مرکزی کشور و همچنین کارشناس این آزمایشگاه « طاهر مقدمی» برترین کارشناس آزمایشگاه کشور شده است.
روابط عمومی دانشگاه گیلان کسب این موفقیت را به همه دانشگاهیان تبریک می گوید.

آدرس کوتاه :